Hemen zaude: Hasiera Zerbitzuak Zubiaur Musika Eskola Aurre matrikulazioa

Aurre matrikula eskaera 2019/2020

Jaioteguna  
/ /  
Ikasle ohia  


Familiko beste kideren bat matrikulatua  


ORDAINKETEN HELBIDERATZEA

Informazio eta Komunikazio Teknologia berriek eskola komunitateak erabiltzen dituen baliabide didaktikoetan daukaten eraginagatik, aukera ematen dute zuen seme-alaben argazkiak erabiltzeko eskola komunitate barneko argitarapenetan, helburo pedagogikoekin. Norbanakoaren irudiaren gaineko eskubidea maiatzaren 5eko 1/1982 Legeak erregulatuta dago, ohorearen norbera eta familiaren intimitatearen eta irudiaren gaineko eskubidea. Bestalde abenduaren 13ko 15/1999 Legeak Datu Pertsonalen gaineko babesa erregulatzen du.

Ikastetxe honetako zuzendaritzak guraso edo tutore legalen baimena eskatzen du, ikastetxeko ikasleen banakako edota taldeko irudiak, izaera pedagogiko daukaten jardueretan, bai eskolan bai irtenaldietan egindakoak erabili ahal izateko.

BAIMENA

Jaun / andreak
NAN duenak
ikaslearen guraso / tutore legez, ZUBIAUR MUSIKA ESKOLA
 


ikastetxeak antolatutako jarduera lektiboetan, osagarrietan eta eskolaz kampokoetan egindako irudiak erabilera pedagogikoarekin argitaratzeko.

Amorebieta-Etxanon,

Amorebieta-Etxanon,
/ /  

Datu pertsonalen tratamenduko arduraduna Interklabe S.L. enpresa da, Zubiaur Musika Eskolaren kudeaketako arduraduna, Elizalde 2, 48340 Amorebieta-Etxano, Bizkaia,  helbidearekin, 946301510 telefonoarekin eta zubiaur@ametx.net helbide elektronikoarekin. Datu pertsonalak artxibo bakar baten gordetzen dira eta beraien tratamenduaren helburua Zubiaur Musika Eskolako kudeaketa hezigarria eta administratiboa da. Datuak, Amorebieta-Etxanoko udaletxearen “Ametx Erakunde Autonomoa” organismo autonomoari soilik komunikatzen zaizkio, barneko helburu administratiboetarako.